فروشگاه آنلاین مجموعه نرم افزارهای آریا

راهکار نرم افزار فروشگاهی آریا تخصصی سوپرپروتیین وقصابی و ترازو رادین بارکدتجمیع

 22 آذر 1400

قصابی ها و سوپرپروتیینها با استفاده از نرم افزار فروشگاهی آریا و اتصال آن با ترازوی رادین مشاغل خود را به صورت کامل مکایزه کرده و سرعت عمل در ثبت سفارش و سهولت درکار باترازو را برای خود به ارمغان بیاورند . امکانات و قابلیتهای که این راهکار به مدیران این کسب و کار ارائه میکند به شرح زیر میباشد .

1. چیدمان کالا روی کلیدهای حافظه ترازو بانرم افزار فروشگاهی آریا(قصابی ها و سوپرپروتیین) با سرعت خیلی زیاد بدون نیاز به حضور درپای ترازو(مدیریت یکپارچه ترازوها از یک جا)

2. تغییر قیمت محصولات در لحظه بدون نیاز به حضور پای هریک از ترازوها(به صورت آنلاین و یکپارچه)

3. دریافت فاکتور تجمیعی از ترازو و کنترل توسط نرم افزارفروشگاهی آریا (ثبت فاکتوررسید ترازو تنها با خواندن یک بارکد)

4. پایین آمدن خطای کاربری درلحظه ثبت فاکتور (بارکدتجمیعی)

5. گزارش مقایسه ای از فاکتورهای ترازو و فاکتورهای ثبت شده در نرم افزار فروشگاهی آریا

حداقل تجهیزات لازم برای اجرای این راهکار نرم افزار فروشگاهی آریا تخصصی سوپرپروتیین وقصابی و ترازو رادین 6700 wifi بارکدتجمیع

1. سیستم کامپیوتری (صندوق فروشگاهی)

2. ترازوی رادین 6700 wifi وایرلس یا بی سیم

3. مودم یا اکسس پوینت برای ارتباط ترازو ها با سیستم صندوق فروشگاهی

4. پرینتر حرارتی (فیش پرینتر) چاپگر حرارتی

5. بارکد خوان (بارکد اسکنر ) لوازم مصرفی 1. کاغذحرارتی عرض 8 سانت 2.کاغذ حرارتی عرض 60 یا 57