فروشگاه آنلاین مجموعه نرم افزارهای آریا

راهکار نرم افزار فروشگاهی مخصوص سوپرمارکت با ترازو توزین صدر (LSG-LS2-LS6)

 26 آذر 1400

نرم افزارفروشگاهی آریا با تمامی ترازوهای موجود در بازار به روشهای مختلف متصل می شود و یکی از این برندها ترازوی توزین صدر میباشد ترازوهای مختلفی که این شرکت تولید کرده بانام های تجاری LSG-LS6-LS2 ,ویستا و ... میباشد که نرم افزار فروشگاهی آریا با دوروش بارکد سطر یا بارکد تجمیعی با این ترازو ارتباط میگیرد .