راهکار نرم افزار سفارشگیر گارسون پوزبانکی برای رستورانها(تبلت پوزبانکی)

 26 آذر 1400

نرم افزار تبلت پوز رستورانی (سفارشگیر گارسون رستورانی برروی پوز بانکی)

نسل جدید تبلت های سفارشگیر رستوران و فروشگاه نسل جدید تبلت های سفارشگیر رستوران و فروشگاه که با بالا بردن سرعت عمل سفارشگیری، چاپ فاکتور فروش و پرداخت مشتریان کمک بهینه می کند. شرکت نوآوران سامانه پژواک در کنار ارائه نرم افزار سفارش گیر تبلت اندروید و ویندوزفون با توجه به تجربه ی سالیان متمادی حضور در اصناف رستورانی و فروشگاهی و با دریافت راهنمایی های مشتریان همیشه همراه راهکار جدید نرم افزاری خود را که باعث کاهش هزینه ریالی و زمانی به نام "تبلت پوز" شده است ارائه داده است.